O Zamku


      Zamek w Strykowie wzniesiony został w 1900 r. przez ówczesnego właściciela majątku Hansa von Tresko wg projektu nieznanego architekta. Po śmierci Hansa von Treskow w 1931 r. właścicielką pałacu został jego żona Joanna von Treskow z domu Richter. W czasie II wojny światowej pałac zajęty częściowo prze wojska niemieckie, opuszczony przez właścicielkę w 1945 r.W 1946 r. na mocy dekretu o reformie rolnej pałac wraz z majątkiem przepisany został na własność Skarbu Państwa. Pałac wraz z parkiem i zabudowaniami użytkowany był początkowo przez Spółdzielnię Farmaceutyczną z Poznania, następnie przez Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego, a od 1952 przez Herbapol oraz przez przedszkole. Od roku 2001 Zamek  należy do Spółki Taspol.


Pałac w Strykowie zbudowany został na wzór średniowiecznego zamku, którego architektura i detal nawiązu do form gotyku,a jednocześnie sięgają do wzorów współczesnych – secesji. wg Tadeusza Jaroszewskiego pałac w Strykowie jest „jednym z najbardziej interesujących przykładów zmodernizowanego gotyku na ziemiach polskich”.Serdecznie zapraszamy